Čišćenje stana/kuće

Datum objave

14.07.2019 21:29

Koliko prostorija je potrebno očistiti?

3

Broj kupatila koje je potrebno očistiti

1

Koliku kvadraturu je otprilike potrebno očistiti?

40 - 50 m2

Da li ćete Vi obezbijediti opremu i potrošni materijal?

Da, ja ću obezbijediti opremu i potrošni materijal

Dodatne informacije za osobu koja vrši čišćenje

Ništa od ponuđenog,

Koliko često Vam je potrebna usluga?

Jednom mjesečno

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

ne