Odvoz otpada

Datum objave

15.07.2019 23:06

Za koju vrstu otpada Vam je potreban odvoz?

Smeće/šut,

Za koliko vreća otpada je potreban odvoz?

20

Da li je potrebno i iznošenje otpada ili samo odvoz?

Potrebno je iznošenje i odvoz otpada

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno