Krečenje

Datum objave

15.07.2019 23:49

Molimo upišite kvadraturu područja krečenja u m2?

55

Koju boju/e želite koristiti prilikom krečenja?

Bijela,

Postoje li određena oštećenja na zidovima (npr. od vode)?

Da, postoje oštećenja na zidovima,

Da li ćete Vi obezbijediti potreban materijal za krečenje?

Ne, potrebno je da moler obezbijedi materijal

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Jedna soba je u pitanju. U sobi su 2 zida crvene boje. Potrebno je u bijelu sve okreciti. Zidovi se na nekim dijelovima malo rune od prethodnog krecenja.