Popravak frižidera i rashladnih vitrina

Datum objave

18.07.2019 21:08

Koliko dugo problem postoji?

Odnedavno,

Koja vrsta frižidera / rashladne vitrine je u pitanju?

Samostojeći frižider,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

Stari mali Obodinov frižider u kvaru,

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da stručnjak sve obezbijedi,

Koja vrsta objekta je u pitanju?

Stambena zgrada,

Koja vrsta problema je u pitanju?

Frižider / rashladna vitrina ne radi,