Betoniranje

Datum objave

22.07.2019 10:10

Koja vrsta rada Vam je potrebna?

Ostalo: betoniranje podzida i septicke jame

Šta želite betonirati?

Ostalo: podzid i septicku jamu,

Koja je približna kvadratura cjelokupnog rada

30 - 50 m2

Koji završni radovi su potrebni?

Ostalo: iskop i betoniranje

Molimo opišite Vaš projekat u više detalja

Potrebno je iskopati osalovati i betonirati podzid pored kuce, i iskopati i betonirati septicku jamu.

Vrsta Vašeg objekta

Privatna kuća

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Molim vas za kontakt telefon