Asfaltiranje

Datum objave

24.11.2016 15:10

Koju površinu/e je potrebno asfaltirati?

Terasu / trijem,

Koliku površinu je potrebno asfaltirati?

100 - 200 m2

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: postizanje vodonepropusnosti

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Završni sloj,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

Zanima me koji materijal upotrijebiti, način ugradnje da se postigne vodonepropusnost, na trenu ugrađen asfal pod padom 11 mm, uslijed padavina propusta vodu u suterenske prostorije, a prosječna debljina ugrađenog asfalta je 5-7 cm.