Servis i održavanje septičkih jama

Datum objave

25.07.2019 15:59

Koliko osoba ima u Vašem domaćinstvu?

4

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Pražnjenje tenka

Koju vrstu problema imate?

Ostalo:

Vrsta septičke jame

Septička jama sa kanalizacijskim odvodom

Koji dio je potrebno servisirati?

Septički tenk

Kojeg kapaciteta je septički tank?

Manje od 1000 l

Kada ste zadnji put radili servis?

Prije manje od godinu dana

Koliko dugo ovaj problem postoji?

Odnedavno

Da li ćete Vi obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Da, obezbijedit ću potrebni materijal i dodatne dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je