Postavljanje elektroinstalacija

Datum objave

28.07.2019 16:29

Molimo opišite malo detaljnije uslugu koja Vam je potrebna

Kabal popustio na banderi...,

Koliko je otprilike stara nekretnina u kojoj su potrebne elektroinstalacije?

10 - 25 godina,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

Imate dodati još neke informacije?

,

Vrste radova koji su Vam potrebni?

Ostalo: Treba zategnuti strujne kablove na banderi,gubim kontakt,malo nevrijeme nemam struje...,