Časovi pjevanja

Datum objave

30.07.2019 00:20

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

10 - 15 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda, Petak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je