Škola Dj-inga

Datum objave

30.07.2019 16:54

Koju vrstu Dj-inga želite učiti?

Klasični,

Koji nivo želite pohađati?

DIGI-A3 napredni

Imate li prethodnog iskustva?

Ne

Koliko godina imate?

18 - 21 godina

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je