Čišćenje i održavanje oluka

Datum objave

31.07.2019 16:58

Iz kojeg razloga Vam je potrebno čišćenje oluka?

Redovno čišćenje / održavanje,

Od kojeg materijala je Vaš oluk?

PVC,

Kada su Vaši oluci posljednji put očišćeni?

Prije jedne do dvije godine

Na koliko etaža je vaša kuća / objekat?

Ostalo: To je kratki oluk na nadstresnici, distupan sa terase i merdevina

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Koliko oluka je potrebno očistiti?

1

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je