Instalacija krovnih konstrukcija

Datum objave

03.08.2019 23:10

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti potreban materijal i dijelove,

Koliko je približno velika površina za postavljanje krova?

Ostalo: Oko 15 m3,

Imate dodati još neke informacije?

Trebalo bi se odraditi u utorak 6 avgusta,

Od kojeg materijala je krov?

Metal,

Kada vam treba odabrana usluga?

Hitno,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Ostalo: Majstor za pokrivanje hladare u vrtu 5x3 metra, konstrukcija montirana, potrebno postaviti lamperiju, krovnu lepenku, uzduzne letve, toplotnu izolaciju, bocne letve i limene plate (alternativa imitacija crijepa, kao i opsiv,