Popravak vodovodnih instalacija

Datum objave

06.08.2019 09:30

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: Voda curi iz dovoda,

Uz koji uređaj/e je vezan kvar?

Ništa od ponuđenog,

Da li je određeni dio objekta poplavljen?

Ne

Na koji način je Vaš objekat priključen na vodovod i kanalizaciju?

Gradski vodovod

Vrsta objekta

Kuća

Od kojeg materijala su cijevi?

Željezo

Koje vrijeme Vam najviše odgovara za izvođenje radova?

Između 9 i 12 h

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana