Časovi pjevanja

Datum objave

12.08.2019 18:37

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Da

Koliko imate godina?

15 - 18 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 15 - 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je