Izrada stepenica

Datum objave

17.08.2019 21:24

Da li su u pitanju unutrašnje ili vanjske stepenice?

Unutrašnje stepenice,

Od kojeg materijala želite izraditi stepenice?

Nisam siguran/na,

Na koliko etaža želite postaviti stepenice?

Na dvije etaže

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da stolar obezbijedi sav potreban materijal i dijelove

Da li želite dodatnu uslugu?

Farbanje stepenica,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno