Bušenje bunara

Datum objave

20.08.2019 16:17

Koja vrsta bunara Vam je potrebna?

Klasični bunar sa betonskim cijevima

Vrsta objekta

Stambeni objekat sa zemljom

Molimo upišite kojeg promjera želite da bude bunar

100cm

Koje dubine želite da bude bunar

Po preporuci izvođača radova

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno