Škola šivanja

Datum objave

25.08.2019 19:04

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koliko imate godina?

26 - 44 godina

Koliko često želite pohađati časove?

Po preporuci instruktora

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

30 - 45 minuta

Kojim danima želite pohađati časove?

Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Koliko dugo planirate pohađati časove?

Kratkoročno

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je