Postavljanje fasade

Datum objave

27.08.2019 13:45

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stambena zgrada

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Ostalo: stambeno poslovi objekti, 3 kuce

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 10-15cm

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Ostalo: jedan objekat 2 etaze, 1 objekat 6 etaza, 1 objekat 5 etaza

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, ja ću obezbijediti sve što je potrebno

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

potrebna firma za fasade, posao se treba da odradi etapno. Potrebno je da firma ima sav potreban alat za rad, takođe i skelu. Mi nabavljamo maeterijal. Za završene radove nam je potreban račun, obzirom da se sredstva finansiraju iz kredita, a i firma je investitor. Potrebna nam je pouzdana firma koja garantuje za svoje radove i radnike.