Čišćenje i održavanje oluka

Datum objave

28.08.2019 10:16

Iz kojeg razloga Vam je potrebno čišćenje oluka?

Redovno čišćenje / održavanje, Voda prelijeva iz oluka,

Od kojeg materijala je Vaš oluk?

Aluminijum,

Kada su Vaši oluci posljednji put očišćeni?

Ostalo: 4-5

Na koliko etaža je vaša kuća / objekat?

Objekat na tri etaže

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Koliko oluka je potrebno očistiti?

2 - 4

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana