Popravak/zamjena parketa

Datum objave

04.09.2019 17:49

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Popravak,

Razlog za popravak / zamjenu

Izgreban je,

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

U koliko prostorija je potreban rad?

4+ prostorija

Koja je približna kvadratura prostora u kojem je potreban rad?

Ostalo: 100m2

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stan

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Potrebna je ponuda za reparaciju parketa. Samo neki dijelovi su osštećeni i ne treba raditi svih 100m2 nego desetak ogrebotina.

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?Vaša adresa / lokacija

Popravak,

Razlog za popravak / zamjenu

Izgreban je,

Da li ste u mogućnosti obezbijediti materijale i zamjenske dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova sve obezbijedi

U koliko prostorija je potreban rad?

4+ prostorija

Koja je približna kvadratura prostora u kojem je potreban rad?

Ostalo: Samo treba reparirati određene dijelove, max 15m2

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Stan

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Reba samo reparirati ogrebotine, ne cijeli parket