Popravak krovnih konstrukcija

Datum objave

04.09.2019 20:07

Koju vrstu problema imate?

Ostalo: popravak krovnog prozora,

Od kojeg materijala je krov?

Ostalo: prozor krovni

Da li imate garanciju na krov?

Ne

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Ostalo: krovni prozor

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno

Imate li dodati još neke informacije?

krovni prozor propusta vodu