Obuka za frizere

Datum objave

08.09.2019 16:44

Kojim danima želite imati obuku?

Ponedjeljak,

Imate li prethodnog iskustva?

Početno iskustvo

Koliko često želite imati obuku?

Po preporuci instruktora

U koje vrijeme želite obuku?

Između 12 - 15 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno