Čišćenje i održavanje oluka

Datum objave

09.09.2019 14:19

Iz kojeg razloga Vam je potrebno čišćenje oluka?

Oluk / oluci su začepljeni,

Od kojeg materijala je Vaš oluk?

Nisam siguran/na,

Kada su Vaši oluci posljednji put očišćeni?

Prije jedne do dvije godine

Na koliko etaža je vaša kuća / objekat?

Objekat na dvije etaže

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Koliko oluka je potrebno očistiti?

Više od 8

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno