Dizajniranje odjeće po mjeri

Datum objave

14.09.2019 22:48

Koliko odijevnih predmeta je potrebno dizajnirati?

2

Koji odijevni predmet(e) je potrebno dizajnirati?

Sako,

Da li Vam je osim dizajniranja potrebno i šivanje odjeće?

Da

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je