Usluga masaže

Datum objave

16.09.2019 01:22

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Da povećam fleksibilnost,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih mjesec dana

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

Broj ako moze hvala