Procjena vrijednosti umjetnina

Datum objave

16.09.2019 21:03

Za koju vrstu umjetničkog djela je potrebna procjena?

Slika,

Za koliko predmeta je potrebna procjena?

Ostalo: 20

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno