Kurs informatike

Datum objave

18.09.2019 09:41

Šta želite da naučite na kursu?

Microsoft Excel, Microsoft Word,

Koliko često želite da pohađate kurs?

Ostalo:

Koliko dugo želite da traje jedan čas?

30 - 45 minuta

Kojim danima želite da pohađate kurs?

Četvrtak,

U koje vrijeme želite da pohađate kurs?

Između 12 - 15h,

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana