Lakiranje prozora i vrata

Datum objave

23.09.2019 22:21

Šta je potrebno lakirati?

Prozor/e, Vrata,

Koliko prozora ili vrata je potrebno lakirati

2

Kada Vam treba odabrana usluga?

23-09-2019

Imate li dodati još neke informacije?

Lakirnje 4 vrata i 2 prozora. Molim cijenu. S poštovanjem