Postavljanje fasade

Datum objave

24.09.2019 17:55

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

Ostalo: 8 cm

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na dvije etaže

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Ne, farbanje fasade nije potrebno

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, uz preporuku izvođača radova

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana

Imate li dodati još neke informacije?

Mjesto uslugw Zivinice