Postavljanje fasade

Datum objave

25.09.2019 13:38

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

5 cm,

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na dvije etaže,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, uz preporuku izvođača radova,