Servis računara

Datum objave

27.09.2019 08:48

Za koju vrstu računara je potreban popravak?

Laptop,

Koja marka računara je u pitanju?

Dell

Molimo upišite koji operativni sistem je na računaru

Win 10

Koja vrsta popravka / servisa je potrebna?

Potrebno je formatirati sistem, Potrebno je instalirati drajvere, Back - up podataka,

Koliko računara je potrebno popraviti?

1

Da li ste u mogućnosti obezbijediti zamjenski dio ukoliko je potreban?

Da, obezbijedit ću sve što je potrebno

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana