Malterisanje

Datum objave

27.09.2019 17:51

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

Više od 100 m2,

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi, Plafon,

Imate dodati još neke informacije?

,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Beton, Ostalo: Betonski blokovi,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,