Izgradnja novog objekta

Datum objave

29.09.2019 18:00

Da li ste već dobili potrebne dozvole?

Još sam u procesu dobijanja potrebnih dozvola,

Postoji li plan / nacrt budućeg objekta?

Da, postoji nacrt budućeg objekta,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja je približna kvadratura objekta kojeg planirate graditi?

100 - 200 m2,

Na koliko etaža će biti objekat?

Na jednu etažu,

Koju vrstu objekta želite graditi?

Stambeni objekat,