Škola klavira

Datum objave

02.10.2019 11:13

Koliko godina imate?

10 - 15 godina

Imate li prethodno formalno obrazovanje (iskustvo)?

Bez iskustva

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koji dani Vam najviše odgovaraju?

Ponedjeljak, Četvrtak,

Koje vrijeme Vam najviše odgovara?

Ostalo: Zavisi,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je