Crtanje po licu

Datum objave

03.10.2019 23:16

Za koju vrstu događaja Vam je potrebna ova usluga?

Ostalo: proslava

Broj gostiju kojima je potrebno crtanje po licu

10

Koja je starosna dob osoba na događaju?

Manje od 18

Molimo upišite koja je tema događaj / kakve crteže želite

Likove koje vole djeca

Kada Vam treba odabrana usluga?

05-10-2019