Škola klizanja

Datum objave

05.10.2019 16:35

Imate li prethodnog iskustva?

Bez iskustva

Koliko imate godina?

10 - 15 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 9 - 12 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je