Čišćenje i održavanje oluka

Datum objave

05.10.2019 19:25

Iz kojeg razloga Vam je potrebno čišćenje oluka?

Oluk / oluci su začepljeni, Voda prelijeva iz oluka,

Od kojeg materijala je Vaš oluk?

Aluminijum,

Kada su Vaši oluci posljednji put očišćeni?

Prije jedne do dvije godine

Na koliko etaža je vaša kuća / objekat?

Objekat na dvije etaže

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Koliko oluka je potrebno očistiti?

2 - 4

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno