Časovi iz italijanskog jezika

Datum objave

15.10.2019 19:27

Starosna dob

18+ godina

Koji je Vaš trenutni nivo poznavanja italijanskog jezika?

Bez iskustva

Kojim danima želite pohađati časove?

Ponedjeljak, Srijeda,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 9 - 12 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Lično, u školi za jezike, Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je