Čišćenje i održavanje oluka

Datum objave

15.10.2019 21:22

Iz kojeg razloga Vam je potrebno čišćenje oluka?

Oluk / oluci su začepljeni,

Od kojeg materijala je Vaš oluk?

Aluminijum,

Kada su Vaši oluci posljednji put očišćeni?

Nisam siguran/na

Na koliko etaža je vaša kuća / objekat?

Objekat na dvije etaže

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, po preporuci izvođača radova

Koliko oluka je potrebno očistiti?

2 - 4

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana