Časovi pjevanja

Datum objave

21.10.2019 01:24

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

35 - 40 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Petak, Nedjelja,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Između 12 - 15 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana