Usluga masaže

Datum objave

29.10.2019 21:48

Zbog čega Vam je potrebna masaža?

Oslobađanje od boli,

Kada ste zadnji put bili na masaži?

U prethodnih 6 mjeseci

Koliko dugo želite da traje masaža?

60 minuta

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana