Prijevoz putnika

Datum objave

30.10.2019 14:25

Za koju svrhu Vam je potreban prevoz?

Privatne potrebe

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Putovanje u jednom pravcu

Za koliko ljudi (putnika) je potrebna ova usluga?

Manje od 5 putnika

Na koji vremenski period Vam je potreban vozač?

1 dan

Koja vrsta vozila Vam je potrebna?

Kombi

Molimo upišite početnu lokaciju sa koje Vam je potreban prijevoz, datum i vrijeme

mostar 15.11.

Molimo upišite lokaciju/e na koju Vam je potreban prijevoz

Beograd

Ukoliko Vam je potreban povratak molimo upišite datum i vrijeme, te lokaciju

nije potreban povratak

Da li je potrebno da vozač govori strani jezik i koji?

ne

Kada Vam treba odabrana usluga?

15-11-2019