Obuka za frizere

Datum objave

01.11.2019 13:43

Kojim danima želite imati obuku?

Subota, Nedjelja,

Imate li prethodnog iskustva?

Početno iskustvo

Koliko često želite imati obuku?

Po preporuci instruktora

U koje vrijeme želite obuku?

Između 9 - 12 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je