Instrukcije iz njemačkog jezika

Datum objave

07.11.2019 12:56

Za koji nivo obrazovanja su potrebne instrukcije?

Fakultet

Kojim danima su potrebne instrukcije?

Ponedjeljak, Utorak, Srijeda, Četvrtak, Petak, Subota, Nedjelja,

U koje vrijeme su potrebne instrukcije?

Između 12 - 15 h, Između 15 - 18 h, Poslije 18 h,

Na koji način želite pohađati časove?

Preko Skype-a,

Kada Vam treba odabrana usluga?

01-12-2019

Imate li dodati još neke informacije?

Molim da mi se jave zainteresirani za dugotrajno pružanje usluga!