Farbanje kose i izvlačenje pramenova

Datum objave

07.11.2019 23:24

Za koju vrstu usluge ste zainteresirani?

Izvlačenje pramenova,

Koja je Vaša prirodna boja kose?

Smeđa

Da li je Vaša kosa ranije tretirana?

Da

Koju vrstu farbe želite koristiti?

Trajnu (koja izrasta)

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana