Postavljanje fasade

Datum objave

11.11.2019 10:38

Da li će biti potrebno i farbanje fasade?

Da, potrebno je i farbanje fasade,

Imate dodati još neke informacije?

,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća,

Kada vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je,

Koju debljinu izolacije želite postaviti?

12 cm,

Na koliko etaža je potrebno postaviti fasadu?

Na dvije etaže,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal za rad?

Da, uz preporuku izvođača radova,