Radovi od rigipsa

Datum objave

12.11.2019 14:19

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Stavljanje obloga od rigipsa

U kojim prostorijama Vam je potreban rad?

Ostalo: ,

U koliko prostorija ukupno je potreban rad?

Ostalo:

Da li su Vam potrebne dodatne usluge?

Ostalo: ,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Ne, potrebno je da izvođač radova obezbijedi materijal i dijelove

Kada Vam treba odabrana usluga?

U narednih par dana