Malterisanje

Datum objave

15.11.2019 14:13

Koji dio je potrebno malterisati?

Unutrašnji zid/ovi, Plafon,

Na koju podlogu je potrebno nanijeti malter?

Beton, Nisam siguran/na,

Koja vrsta nekretnine je u pitanju?

Kuća

Na koliku površinu je potrebno nanijeti malter?

20 - 50 m2

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno