Stolarski radovi

Datum objave

23.11.2019 10:26

Koja vrsta usluge Vam je potrebna?

Ostalo: demontaza kreveta za spavanje

Na kojem predmetu je potreban rad?

Namještaj,

Da li ćete Vi obezbijediti sav potreban materijal i dijelove?

Da, ja ću obezbijediti materijal i dijelove

Da li su vam potrebne usluge farbanja i lakiranja?

Nije potrebno,

Kada Vam treba odabrana usluga?

Hitno