Časovi pjevanja

Datum objave

28.11.2019 01:42

Imate li prethodnog iskustva?

Bez formalnog obrazovanja, sam/a sam učio/la pjevanje

Znate li čitati notni sistem?

Ne

Koliko imate godina?

40 - 50 godina

Kojim danima želite pohađati časove?

Utorak, Četvrtak,

U koje vrijeme želite pohađati časove?

Nakon 18 h

Kada Vam treba odabrana usluga?

Fleksibilno je

Imate li dodati još neke informacije?

061183405 Nermin